แนวปฏิบัติที่ดี มหกรรมเรียนรู้ ครั้งที่ 8 NRRU Show & Share 2019

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ : Open page in new window

Share Button

รายงานสรุปการจัดการความรู้ ประจำปี 2562

Share Button

ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี ปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิ…

Share Button

ข้อมูลประกอบ Workshop จากยอด 26 ก.ค. 62

 

Share Button

รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาคนพัฒนางาน (สร้างนักจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน)

Share Button

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างนักจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างนักจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิ.ย. 2562 ณ โรงแร…

Share Button

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแนวทางการดำเนินโครงการกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มห…

Share Button

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ iT-Care

ชื่อแนวปฏิบัติที่ดีภาษาไทย : การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ iT-Care ช…

Share Button

เล่มรวมแนวปฏิบัติที่ดี 2018

Share Button

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018

รูปภาพกิจกรรม มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018 วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.…

Share Button