แนวปฏิบัติที่ดี มหกรรมเรียนรู้ ครั้งที่ 8 NRRU Show & Share 2019

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ : Open page in new window

Share Button

รายงานสรุปการจัดการความรู้ ประจำปี 2562

Share Button

ข้อมูลประกอบ Workshop จากยอด 26 ก.ค. 62

 

Share Button

รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาคนพัฒนางาน (สร้างนักจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน)

Share Button

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างนักจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างนักจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิ.ย. 2562 ณ โรงแร…

Share Button

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแนวทางการดำเนินโครงการกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มห…

Share Button

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ iT-Care

ชื่อแนวปฏิบัติที่ดีภาษาไทย : การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ iT-Care ช…

Share Button

เล่มรวมแนวปฏิบัติที่ดี 2018

Share Button

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018

รูปภาพกิจกรรม มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018 วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.…

Share Button

อบรมการเขียนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ “…..เขียนอย่างไรให้โดนใจ ไม่โดนเท…..”

คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะจัดโครงการ อบรมการเขียนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจั…

Share Button