เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรชสีมา ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อน KM ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตลอดจนได้มีการพิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี กำหนดการจัดอบรมการเขียนแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้บุคลากรสามารถเขียนบทความการจัดการความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ การอบรมในครั้งนี้
ได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นผู้ให้ความรู้แนะแนวทางในการเขียนบทความ ซึ่งกำหนดจัดอบรมในช่วงวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2561 นอกจากนี้ ยังได้ประชุมเพื่อปรับแผนการจัดงาน NRRU Show and Share 2018 โดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ กิจกรรมของสายสนับสนุนและกิจกรรมของสายวิชาการ กำหนดจัดงานในช่วง 22 – 23 สิงหาคม 2561

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *